Οι πιο συχνές αιτίες βαρηκοΐας | Ακουστικά Βαρηκοΐας Χαριτίδου Δ. - Ανδρεάδη Γ.
On line τεστ ακοής με δυνατότητα εκτύπωσης ακουογράμματος
November 26, 2018
Λειτουργία Ακοής
November 26, 2018

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες τις βαρηκοΐας;

reasons-hearing-loss-post

Οι βαρηκοΐα διακρίνεται συνήθως σε τρεις τύπους α) Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας β) Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα γ) Μικτή βαρηκοΐα, συνδυασμός των δύο προηγούμενων.

Α) Ως Βαρηκοΐα αγωγιμότητας εννοούμε την βαρηκοΐα που οφείλετε κυρίως σε φραγή του ακουστικού πόρου με αποτέλεσμα τα ακουστικά κύματα να μην φτάνουν έως τον κοχλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώνεται με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργικά.

Βασικές αιτίες αυτής της μορφής βαρηκοΐας είναι:

- Φραγή του ακουστικού πόρου από κερί που συσσωρεύεται μέσα στο αυτί και αρχίζει να στερεοποιείται.

- Φλεγμονή που μπορεί να έχει προκληθεί από διάφορα αίτια, συνήθως από μικροβιακή ή βακτηριακή λοίμωξη.

- Εκκριτική Ωτίτιδα, δηλαδή συλλογή υγρού στο μέσο αυτί (). Παρατηρείται συνήθως σε παιδιά και σπανιότερα σε ενήλικες. Προκαλείται από συγκέντρωση υγρού μέσα στο μέσο αυτί με αποτέλεσμα παροδική κατά κανόνα βαρηκοΐα, μέτριου βαθμού.

- Ωτοσκλήρυνση, μια πάθηση των ακουστικών οσταρίων, των μικρών δηλαδή οστών που βρίσκονται πίσω από το τύμπανο. Η ωτοσκλήρυνση μπορεί να είναι κληρονομική και είναι συνηθέστερη στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες.

- Διάφοροι τραυματισμοί που μπορεί να προκληθούνε από ποικίλες αιτίες όπως πολύ δυνατή μουσική, κατά την προσγείωση αεροπλάνου, κατά την διάρκεια καταδύσεων κλπ.

Β) Ως Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα ορίζουμε την βαρηκοΐα που οφείλεται στην καταστροφή ή απουσία αισθητήριων κυττάρων. Σε αυτόν τον τύπο βαρηκοΐας η απώλεια ακοής είναι συνήθως μόνιμη. Ο βαθμός απώλεια ακοής μπορεί να είναι από ήπιος έως βαρύς. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της είναι η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Πιθανές αιτίες αυτής της μορφής βαρηκοΐας είναι:

- Κληρονομικότητα που διαγιγνώσκεται συνήθως βασιζόμενη στο οικογενειακό ιστορικό, απουσία άλλων συνοδών συμπτωμάτων.

- Ακουστική βλάβη που προκαλείται από τραυματισμό των ακουστικών κυττάρων λόγο έκθεσης του ατόμου σε πολύ υψηλό θόρυβο π.χ έκρηξη.

- Διάφορες παθήσεις όπως ο διαβήτης, υψηλή πίεση, μηνιγγίτιδα ή ακόμη και παρατεταμένος πολύ υψηλός πυρετός, μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσουν νευροαισθητήρια βλάβη.

- Κάποιες ομάδες φαρμάκων έχουν κατά καιρούς «ενοχοποιηθεί» για πρόκληση αυτής της μορφής βαρηκοΐας. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι αμινογλυκοσίδες, η φουροσεμίδη και κάποια κυτταροστατικά.