Λίγα λόγια για εμάς | Ακουστικά Βαρηκοΐας Χαριτίδου Δ. - Ανδρεάδη Γ.
  • Πότε ξεκίνησε η επιχείρηση

 

  • Η φιλοσοφία της επισχείρησης

 

  • Πιστοποιήσεις, διακρίσεις, πρότυπα λειτουργίας (ISO κλπ)

 

  • Ενότητα με φωτογραφίες ή video