Λειτουργία Ακοής | Ακουστικά Βαρηκοΐας Χαριτίδου Δ. - Ανδρεάδη Γ.

Το αυτί χωρίζεται σε τρία τμήματα ή τομείς – το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που εισέρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς σήματα που ο εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει. Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω αυτί. Το έσω αυτί ,στον κοχλία , μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Ποίο αναλυτικά η φάσεις της ακοής είναι οι εξής :

  1. To έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον ακουστικό πόρο.
  2. Ο ακουστικός πόρος μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στην τυμπανική μεμβράνη δονώντας την.
  3. Τα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις , παράλληλα τις ενισχύουν κατευθύνοντας τις δονήσεις αυτές προς το έσω αυτί.
  4. Οι δονήσεις περνούν μέσω της ωοειδής θυρίδας στον κοχλία, θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα από τα ειδικά νευρικά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στον κοχλία ,το βασικό αισθητήριο όργανο της ακοής .
  5. Tο ακουστικό νεύρο έπειτα μεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο, όπου και ακούγονται σαν ήχος.